System i ledningerne

Selvom min modelbane er digital er der ufattelig mange ledninger at holde styr på. Efter de første par prøvebaner har jeg nu opdelt ledningerne i følgende hovedgrupper:

  1. Digital kørestrøm
  2. ikke digital strøm – sporskiftedrev mm.
  3. ikke digital strøm – belysning i huse mm.
  4. S88 tilbagemeldinger

 

digital strøm
Den digital kørestrøm føres frem gennem 2 isolerede installationskabler – der som vist er sat på en lægte, der løber under banens midte i hele længden. Skinnerne forsynes så med kabler påloddet de 2 installationskabler pr ca. 2 meter.

ikke digital strøm
Den ikke digitale strøm sidder på den anden side af lægten. Denne strøm benyttes til at forsyne sporskiftedrev, lamper ved drev – og i det hele tagt alt hvor der skal være konstant ikke digital strøm.

tilbagemeld s88
Tilbagemeldingerne samles i en kabel-installationskanal, der løber parallelt med ’strøm-lægten’ i hele banens længde. Det er vigtigt at disse tilbagemeldingskabler ikke ligger for tæt på strømforsyningsledningerne af hensyn til at undgå forstyrrelser.

ledninger
Ikke digital strøm – til belysning – bevægelig figurerer mm har sit eget netværk, da de skal kunne afbrydes med K83 og K84 dekodere. Ledningerne samels i en kabel-installationskanal – og forbindes til dekoderne – set bagfra her.

alle bokse
Alle bokse – S88, K83 og K84, – drejeskivedekoder samt servomotor dekodere er alle trukket frem på banens forside som vist her. Dette er for at skåne teknikerens ryg.

dekoderbokse
Dekoderboksene er monteret på plader, der kan drejes – dette er for at gøre det lettere for det tekniske personale at arbejde og fejlsøge på anlægget.